ประกาศจากตงฮั้ว

“ประกาศจากบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “

แจ้งการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

0. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. เอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4. หนังสือมอบอำนาจ

5. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์(Issuer Account)

6. แผนที่สถานที่สำหรับจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 

เอกสารการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W2

1.แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W2 ครั้งแรก

2.Notification of the exercise of the Warrants at 1 (TH-W2)

3 แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W2 (T)

4 แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W2 (E)

5 หลังใบจอง

6 แผนที่ บมจ.ตงฮั้ว โฮลดิ้ง

 

Contact Details

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
877-881 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100.

โทร:02237-3620 02233-5652 022369171
แฟ็กซ์: 022385286

Email: thaizhonghua@gmail.com

LATEST POSTS

泰华侨领陈景辉荣任泰国潮阳同乡会理事长

陈景辉荣任泰国潮阳同乡会理事长,威沙努副总理、张东浩参赞,披尼、陈振治、黄迨光、黄汉良、陈汉士、庄镇雄等政要及侨领见证薪火相传潮阳精神。
- Advertisement -