关于我们

UploadFiles-NodeImg-关于我们

泰国中华网

泰国中华网(thaizhonghua.com)是泰国中华控股(大众)有限公司旗下新媒体,也是泰国中华日报的官方网络媒体。泰国中华网致力于为全世界华人网友提供最新、最快、最权威、最有趣的泰国及全球资讯,内容涵盖中国新闻、国际新闻、泰中友好交流资讯、泰国财经新闻、泰国政治及社会新闻、泰国娱乐(泰国明星、影视剧等)、泰国旅游及汉泰双语教育等,努力将网站打造成为“泰国资讯第一中文发布平台”。目前中国大使馆经商参处、泰国开泰研究中心以及各华文网络媒体大量引用本网每日及时更新的财经新闻。网站的泰国娱乐新闻获得中国青年读者的喜爱,成为中国人了解泰国的最重要窗口。

中华日报

《中华日报》始建于1960年,中华日报率先引入四色印刷技术,实现重要版面的彩色印刷;1982年,中华日报全面引进在当时还非常先进的电脑技术,加快了泰国华文媒体更新换代的步伐,也使得泰国中华日报越来越受到读者的欢迎,成为泰国发行量最大的中文报纸,也使得《中华日报》真正成为全泰华人民的华文媒体喉舌。中华日报有限公司目前是泰国华文报界唯一一份上市交易的华文报业企业。在国际交往中的地位和作用,也必将得到越来越多的认同。目前中华日报和新华社、中新社以及主流泰文媒体等均有长期合作关系。

《中华日报》为固定四开28个版面,内容涉及要闻、专题、国际新闻、国际财经、中国新闻、泰国社会、泰国政治、泰国经济、泰国股市、华人社团、体育、娱乐、旅游、文学副刊、健康养生等。主要发行对象为泰国华侨、华人企业家、来泰旅游、考察的华人等。

中华控股(大众)有限公司

中华控股(大众)有限公司,1991年,中华日报有限公司正式在泰国证券交易所挂牌交易,上市公司名称为“中华资讯(大众)有限公司”(股票代码:TH);2018年,为配合旗下业务集群发展的需要,母公司更名为“中华控股(大众)有限公司”。中华控股大众有限公司旗下涉及业务领域广泛,旗下公司除了中华日报有限公司(现更名为“中华媒体实验室有限公司”)外,还包括T.C会展服务公司,连续10余年承办“曼谷亚洲珠宝展”,并承接各类与媒体业务连接的企业、产品PR综合推广等业务;FM101电台,为目前大曼谷地区收听率最高、最具威信的新闻资讯电台;中华资本有限公司,主要面向泰国国内企业提供投资、融资服务。

234455

“ประกาศจากบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “

แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W1       

1.หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิTH-W1_T_ SET.pdf

2.หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิTH-W1_E_ SET.pdf

3.ข้อกำหนดสิทธิ.pdf

4.แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W1 _T.pdf

5.แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W1 _E.pdf

6.หลังใบจองTH-W2.pdf

7.แผนที่.pdf

——————————–

ข้อมูลการประชุม ประจำปี 2560

1 หนังสือเชิญประชุม ประจำปี 2560
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560
4 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน
7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
9 ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข
10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
11 แผนที่ อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์
12 งบการเงินประจำปี 2559

——————————

联系我们(ติดต่อเรา)

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 877-881 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100.
โทร:02237-3620  02233-5652  022369171
แฟ็กซ์: 022385286
 แผนที่บริษัท ตงฮั้ว โฮดิ้ง จำกัด (มหาชน)